[1]
Daiber, T. 2019. Pavlo Żytec’kyj and Aleksej A. Šachmatov on language ideology and the status of the Ukrainian language: Pawło Żytec’kyj i Aleksiej Szachmatow w sprawie polityki językowej i statusu języka ukraińskiego. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 79–98.