[1]
Даниленко, А. 2019. Про внесок наддніпрянських православних священиків у розбудову української літературної мови в хіх столітті: O wkładzie ukraińskich kapłanów prawosławnych w rozwój ukraińskiego języka literackiego w xix wieku. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 99–110.