[1]
Grzybowski, S. 2019. Архаические явления в говоре старообрядцев в Польше: Zjawiska archaiczne w gwarze staroobrzędowców w Polsce. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 163–170.