[1]
Janas, M. 2019. Oб особенностях латинской транслитерации кириллического текста плачевной речи по карлу xi Юхана спарвенфельда: O osobliwościach łacińskiej transliteracji cyrylickiego tekstu Mowy pogrzebowej na cześć Karola xi Johana Sparwenfelda. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 171–183.