[1]
Картавенко, В. 2019. O развитии системы названий населенных пунктов смоленского края в XVII –XVIII веках: O rozwoju systemu toponimicznego w kraju smoleńskim w XVII –XVIII wieku. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 219–226.