[1]
Каверина, В. 2019. Некоторые особенности орфографической адаптации заимствований в XVIII –XIX веках: употребление буквы Ѣ: Niektóre cechy ortograficznej adaptacji zapożyczeń w xvi –xix wieku: użycie litery Ѣ. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 227–242.