[1]
Kondriatuk, M. i Filinowicz, A. 2019. Etniczne i językowe zróżnicowanie osadnictwa na zachodnich obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego na podstawie spisu włościan w Inwentarzu starostwa tykocińskiego z 1573 roku: -. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 243–254.