[1]
Кожинова, А. i Суркова, Е. 2019. К истории восточнославянских библейских переводов c древнееврейских оригиналов конца XV века: Kilka uwag na temat historii wschodniosłowiańskich tłumaczeń biblijnych z oryginałów hebrajskich z końca XV wieku. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 285–295.