[1]
Paśko-Koneczniak, D. 2019. Rola imiesłowów przysłówkowych uprzednich w wyrażaniu stosunków temporalnych w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w Polsce: -. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 371–384.