[1]
Паляшчук, Н. 2019. З гісторыі развіцця лексікі старабеларускай дзелавой пісьменнасці XIV – сярэдзіны XVI ст.: Z historii rozwoju leksyki starobiałoruskiego piśmiennictwa urzędowego od XIV do połowy XVI wieku. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 385–407.