[1]
Wójtowicz, M. 2019. O zapożyczeniach polskich w słownictwie gwar okolic Moskwy: -. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 553–564.