(1)
Ejsmunt-Wieczorek, I. Polisemia Werbalna W Gwarach: Http: doi.Org 10.26485 RKJ 2017 64 4. PS 2018, 64, 43-57.