(1)
Wierzbicka, A. Gdzie rośnie Dziewanna, Tam Bez Posagu Panna – Miejsce fitonimów W językowym Obrazie świata użytkowników Gwar (na Kujawach I Poza nimi): Where Mullein Grows Is Where a Portionless Maid Lives – Phytonyms in the Linguistic Picture of the World Painted by Dialect Users (in Kujawy Region and Apart from Them). PS 2019, 65, 229-243.