(1)
Даниленко, А. Про внесок наддніпрянських православних священиків у розбудову української літературної мови в хіх столітті: O wkładzie ukraińskich kapłanów prawosławnych W rozwój ukraińskiego języka Literackiego W Xix Wieku. PS 2019, 66, 99-110.