(1)
Janas, M. Oб особенностях латинской транслитерации кириллического текста плачевной речи по карлу Xi Юхана спарвенфельда: O osobliwościach łacińskiej Transliteracji Cyrylickiego Tekstu Mowy Pogrzebowej Na cześć Karola Xi Johana Sparwenfelda. PS 2019, 66, 171-183.