(1)
Кожинова, А.; Суркова, Е. К истории восточнославянских библейских переводов C древнееврейских оригиналов конца XV века: Kilka Uwag Na Temat Historii wschodniosłowiańskich tłumaczeń Biblijnych Z oryginałów Hebrajskich Z końca XV Wieku. PS 2019, 66, 285-295.