(1)
Наєнко, Г. Фонетико-фонологічна й графіко-правописна системи української мови ІІ половини XVI століття (на матеріалі викладу о церкви теодосія софоновича): System Fonetyczno-Fonologiczny I Graficzno-Ortograficzny języka ukraińskiego Drugiej połowy XVI Wieku (na Materiale Traktatu O kościele Teodosija Sofonowycza). PS 2019, 66, 333-350.