(1)
Paśko-Koneczniak, D. Rola imiesłowów przysłówkowych Uprzednich W wyrażaniu stosunków Temporalnych W Rosyjskiej Gwarze staroobrzędowców mieszkających W Polsce: -. PS 2019, 66, 371-384.