(1)
Witkowski, W. O Polonizmach W języku Rosyjskim Raz Jeszcze: -. PS 2019, 66, 531-552.