(1)
Pelcowa, H. Pogranicze językowe I Kulturowe Polsko-wschodniosłowiańskie W Obliczu Tendencji Globalizacyjnych (na Materiale Gwar Lubelszczyzny): _________________________________. PS 2020, 67, 263-275.