(1)
Wyderka, B. Kształtowanie Się Normy składniowej W Pisanej Odmianie Etnolektu śląskiego: _________________________________. PS 2020, 67, 403-420.