Ejsmunt-Wieczorek, I. (2018). Polisemia werbalna w gwarach: http://doi.org/10.26485/RKJ/2017/64/4. Rozprawy Komisji Językowej, 64, 43–57. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/141