Sosnowski, J. (2019). Od Redaktora tomu. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 5–5. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/241