Ананьева, Н. (2019). Некоторые названия внебрачного ребенка в русском языке: Niektóre nazwy nieślubnego dziecka w języku rosyjskim. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 7–20. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/261