Barszczewska, N. (2019). Bałtycko-słowiańska geneza języka białoruskiego: -. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 21–37. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/263