Daiber, T. (2019). Pavlo Żytec’kyj and Aleksej A. Šachmatov on language ideology and the status of the Ukrainian language: Pawło Żytec’kyj i Aleksiej Szachmatow w sprawie polityki językowej i statusu języka ukraińskiego. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 79–98. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/266