Fałowski, A. (2019). Ze studiów nad historią słownictwa ukraińskiego: -. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 111–123. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/268