Grek-Pabisowa, I., & Ostrówka, M. (2019). Zakres wpływów wschodniosłowiańskich w polszczyźnie północnokresowej – wpływy białoruskie: -. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 141–161. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/271