Grzybowski, S. (2019). Архаические явления в говоре старообрядцев в Польше: Zjawiska archaiczne w gwarze staroobrzędowców w Polsce. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 163–170. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/272