Картавенко, В. (2019). O развитии системы названий населенных пунктов смоленского края в XVII –XVIII веках: O rozwoju systemu toponimicznego w kraju smoleńskim w XVII –XVIII wieku. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 219–226. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/275