Руденко, Е. (2019). Белорусские каузативы понимания и знания на разных этапах развития языка: Białoruskie czasowniki kauzatywne rozumienia i wiedzy na różnych etapach rozwoju języka. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 433–444. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/287