Wawrzyńczyk, J. (2019). Белорусское в Гиперсловаре польского языка: Białoruskość w Hipersłowniku języka polskiego. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 523–529. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/292