Witkowski, W. (2019). O polonizmach w języku rosyjskim raz jeszcze: -. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 531–552. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/293