Wójtowicz, M. (2019). O zapożyczeniach polskich w słownictwie gwar okolic Moskwy: -. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 553–564. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/294