EJSMUNT-WIECZOREK, Izabela. Polisemia werbalna w gwarach: http://doi.org/10.26485/RKJ/2017/64/4. Rozprawy Komisji Językowej, [S. l.], v. 64, p. 43–57, 2018. Disponível em: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/141. Acesso em: 21 maj. 2024.