WIERZBICKA, Agnieszka. Gdzie rośnie dziewanna, tam bez posagu panna – miejsce fitonimów w językowym obrazie świata użytkowników gwar (na Kujawach i poza nimi): Where mullein grows is where a portionless maid lives – phytonyms in the linguistic picture of the world painted by dialect users (in Kujawy region and apart from them). Rozprawy Komisji Językowej, [S. l.], v. 65, p. 229–243, 2019. Disponível em: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/257. Acesso em: 23 kwi. 2024.