DAIBER, Thomas. Pavlo Żytec’kyj and Aleksej A. Šachmatov on language ideology and the status of the Ukrainian language: Pawło Żytec’kyj i Aleksiej Szachmatow w sprawie polityki językowej i statusu języka ukraińskiego. Rozprawy Komisji Językowej, [S. l.], v. 66, p. 79–98, 2019. Disponível em: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/266. Acesso em: 17 kwi. 2024.