JANAS, Magdalena. Oб особенностях латинской транслитерации кириллического текста плачевной речи по карлу xi Юхана спарвенфельда: O osobliwościach łacińskiej transliteracji cyrylickiego tekstu Mowy pogrzebowej na cześć Karola xi Johana Sparwenfelda. Rozprawy Komisji Językowej, [S. l.], v. 66, p. 171–183, 2019. Disponível em: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/273. Acesso em: 17 kwi. 2024.