КАВЕРИНА, Валерия. Некоторые особенности орфографической адаптации заимствований в XVIII –XIX веках: употребление буквы Ѣ: Niektóre cechy ortograficznej adaptacji zapożyczeń w xvi –xix wieku: użycie litery Ѣ. Rozprawy Komisji Językowej, [S. l.], v. 66, p. 227–242, 2019. Disponível em: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/276. Acesso em: 21 maj. 2024.