KONDRIATUK, Michał; FILINOWICZ, Alina. Etniczne i językowe zróżnicowanie osadnictwa na zachodnich obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego na podstawie spisu włościan w Inwentarzu starostwa tykocińskiego z 1573 roku: -. Rozprawy Komisji Językowej, [S. l.], v. 66, p. 243–254, 2019. Disponível em: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/277. Acesso em: 16 kwi. 2024.