КОЖИНОВА, Алла; СУРКОВА, Елена. К истории восточнославянских библейских переводов c древнееврейских оригиналов конца XV века: Kilka uwag na temat historii wschodniosłowiańskich tłumaczeń biblijnych z oryginałów hebrajskich z końca XV wieku. Rozprawy Komisji Językowej, [S. l.], v. 66, p. 285–295, 2019. Disponível em: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/279. Acesso em: 16 kwi. 2024.