ПАЛЯШЧУК, Наталля. З гісторыі развіцця лексікі старабеларускай дзелавой пісьменнасці XIV – сярэдзіны XVI ст.: Z historii rozwoju leksyki starobiałoruskiego piśmiennictwa urzędowego od XIV do połowy XVI wieku. Rozprawy Komisji Językowej, [S. l.], v. 66, p. 385–407, 2019. Disponível em: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/285. Acesso em: 21 maj. 2024.