PELCOWA, Halina. Pogranicze językowe i kulturowe polsko-wschodniosłowiańskie w obliczu tendencji globalizacyjnych (na materiale gwar Lubelszczyzny): _________________________________. Rozprawy Komisji Językowej, [S. l.], v. 67, p. 263–275, 2020. DOI: 10.26485/RKJ/2019/67/18. Disponível em: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/699. Acesso em: 17 kwi. 2024.