Sosnowski, Jan. 2019. „Od Redaktora Tomu”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):5-5. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/241.