Ананьева, Наталия. 2019. „Некоторые названия внебрачного ребенка в русском языке: Niektóre Nazwy nieślubnego Dziecka W języku Rosyjskim”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):7-20. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/261.