Daiber, Thomas. 2019. „Pavlo Żytec’kyj and Aleksej A. Šachmatov on Language Ideology and the Status of the Ukrainian Language: Pawło Żytec’kyj I Aleksiej Szachmatow W Sprawie Polityki językowej I Statusu języka ukraińskiego”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):79-98. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/266.