Grek-Pabisowa, Iryda, i Małgorzata Ostrówka. 2019. „Zakres wpływów wschodniosłowiańskich W Polszczyźnie północnokresowej – wpływy białoruskie: -”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):141-61. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/271.