Grzybowski, Stefan. 2019. „Архаические явления в говоре старообрядцев в Польше: Zjawiska Archaiczne W Gwarze staroobrzędowców W Polsce”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):163-70. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/272.