Janas, Magdalena. 2019. „Oб особенностях латинской транслитерации кириллического текста плачевной речи по карлу Xi Юхана спарвенфельда: O osobliwościach łacińskiej Transliteracji Cyrylickiego Tekstu Mowy Pogrzebowej Na cześć Karola Xi Johana Sparwenfelda”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):171-83. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/273.