Каверина, Валерия. 2019. „Некоторые особенности орфографической адаптации заимствований в XVIII –XIX веках: употребление буквы Ѣ: Niektóre Cechy Ortograficznej Adaptacji zapożyczeń W Xvi –xix Wieku: Użycie Litery Ѣ”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):227-42. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/276.